လူ႕ခႏၱာကိုယ္ အေၾကာင္း အံံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ အခ်က္မ်ား

April 09, 2017
-အမ်ိဳးသားေတြကတစ္ေန႕ဆံပင္အေခ်ာင္းေရ 40ကြ်တ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး ေတြကတစ္ေန႕ဆံပင္အေခ်ာင္းေရ 70ကြ်တ္တတ္ပါတယ္။ -ေသြးထဲမွာရွိတဲ့ဆားပမာဏနဲ႕ပင္လယ္ထ...Read More

အမ်ိဳးသားခ်င္း လိင္တူဆက္ဆံျခင္း၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ား(က်န္းမာေရးဗဟုသုတ)

April 09, 2017
အမ်ိဳးသားခ်င္းလိင္တူဆက္ဆံမွု၊ အမ်ိဳးသားခ်င္း လက္ထပ္အတူေနခြင့္ေတြကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳတဲ့ နိုင္ငံေတြ၊ ယာဥ္ေက်းမွု လူမွု ပတ္ဝန္းက်င္သစ္ေတြ တေ...Read More

အိမ္ေထာင္သည္မ်ားသာသိသင့္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးတို႔ရဲ့ ကာမဆႏၵအလြန္အကၽြံ နိုးထေစနိုင္တဲ့ ေနရာ ( က်န္းမာေရးဗဟုသုတ )

April 09, 2017
ယေန႔ေခတ္၏ ေတြ႕ၾကဳံရ အမ်ားဆုံးေသာ လူတိုင္း၏ ဆႏၵသည္ ခ်စ္မွုေရးရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဖိုမ ဆက္ဆံမွု တစ္ရပ္အတြက္ စနစ္တက် လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင...Read More

Business